Cara nyetting Olymp Trade

Cara nyetting Olymp Trade

ஸ்டாண்டர்ட் லாட் சைஸ் என்பது 100,000 யூனிட்கள் ஆகும். உங்களுக்கு ஏற்கனவே currency கள் pip களால் குறிப்பிடப்படுகின்றன என்பது தெரியும். அந்த சிறிய உயர்வை பயன்படுத்தி நாம் நிறைய ...